home
beeld van de maand
overzicht sculpturen
over mijn werkwijze
on line galery
over mijzelf
exposities
e-cards
 
 
matthijs@delarivebox.nl
Lindenlaan 12
7231GB Warnsveld

0575 527713

 

Over mijn werkwijze

Mijn manier van werken zou ik willen omschrijven als intu´tief - organisch. Intu´tief in die zin dat het beeld ontstaat tijdens het werken in wisselwerking met de steen; ik werk vrijwel nooit naar een idee of een concept. Organisch, omdat ik er meestal naar streef om de sculpturen zo te maken dat er een harmonisch, organisch geheel ontstaat van vloeiende vormen, waarin alles met elkaar samenhangt.

Steeds probeer ik om de ruwe steen als uitgangspunt te nemen voor de vorm die er uit vrij wil komen. De manier van bewerken speelt daarbij een belangrijke rol. De beweging van beitel of rasp is sterk medebepalend voor het verloop van lijnen en vlakken die ontstaan. Ook bij het figuratieve werk ga ik niet uit van een voorstelling of idee, maar herken tijdens het proces vormen en uitdrukkingen die me bevallen en versterk die.
Meestal ben ik op zoek naar het vinden van een evenwicht tussen de invloeden van enerzijds het vlak dat spanning en massa geeft; anderzijds de lijn die beweging geeft. Thema's als yang en yin of mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, dienen mij daarbij vaak als leidraad. Verder is het voor mij een uitdaging om te onderzoeken wat de grenzen van de mogelijkheden van steen zijn, zowel in technisch als in kunstzinnig opzicht.